Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo

Poziv volonterima (čišćenje dionice “Laze – Pržina”)

Članove Udruge, volontere – da se aktivno uključe u akciju čišćenja dionice puta “Laze – Pržina”, planirane za 31. ožujka 2015. Godine (utorak).

Mjesto okupljanja: “Petnjica” u 8,30 sati. Sa sobom ponijeti nešto od alata, prikladnog za rad. Napominjemo, da se akcije čišćenja provode u sklopu provođenja projektnih radnji i razine, “Pređenja pristupnih putova u podnožju mjesta Lastova”.

Dionica puta “Laze-Pržina” planirana je za čišćenje prije “Uskrsnoga ponedjeljka”, budući da istom prolazi tradicionalna procesija.

Vjerujemo da zajedno možemo odraditi posao, koji ne ovisi o pojedincu i nije potreban samo pojedincu, a svima skupa pruža zadovoljstvo.


Zahvaljujemo svim pokroviteljima i partnerima© 2014 — 2023 Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo
Web dizajn i fotografija: Stjepan Tafra. Izjava o privatnosti.