Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo

Uređenje tematske staze “Maslinarski i Vinarski put Lastovskog težaka”

UDRUGA VINARA I MASLINARA “Rukatac i Piculja” Lastovo, Statutom je propisala ciljeve svoje djelatnosti, te sukladno području djelatnosti ovim projektnim aktivnostima prije svega želi doprinijeti poticanju obrade starih maslinika, obnovom zapuštene površine pješačkog otoka na samom izlazu iz mjesta Lastova. Obnovom atraktivne lokacije starih maslinika, sada zapuštene površine doprinosi se očuvanju kulturne baštine, zaštiti kulturnih krajolika te razvoju volonterstva među poljoprivrednicima.

Također jedan od glavnih ciljeva Udruge je poticati proizvodnju vina i maslinova ulja otoka Lastova u smislu održivog gospodarskog razvoja.
Udruga broji 33 redovna člana, koji zajednički nastoju u postizanju viših ciljeva i prevladavanju zajedničkih potreba, u smislu održavanja poljoprivrede, prije svega vinarstva i maslinarstva te poticati i ostvarivati suradnju s drugih asocijacijama koje podupiru njezin rad, institucijama na području i izvan otoka Lastova – institucija koje su neposredno povezane ili se dobrovoljno odluče na pomoć.

Opis projekta

Započeti na raščišćavanju krajobraza, prokrčiti i urediti pješački otok između dvije asfaltne ceste na rubnom dijelu naselja Lastova, predio “Luža” prema i kroz maslinik “Kolač” do vrha brda Sv.Ilija na čijem vrhu se nalazi istoimena crkvica. To je predio koji spaja mjesto Lastovo i polja u njegovom podnožju. Krčenjem ovaj okoliš postao bi prolazna pješačka staza, koja je stavljena van funkcije od kako je uspostavljena asfaltna cesta. Stazom bi šetači nastavili put kroz maslinik “Kolač” ujedno i odmaralište u hladovini u vrućim ljetnim mjesecima. Ovo je početak sveobuhvatnog projekta koji u slijedećim nadogradnjama ima za cilj proširenja tematske staze na gospodarske subjekte u mjestu Lastovu, njihovim osobnim zalaganjem (vinarije,kušaonice, konobe), uređenje ostatka starih mlinica – (postavljanje putokaza i prigodnih natpisa). Doprinos je to turističkom promoviranju poljoprivrede te razvoja kroz turizam kao jedne cjeline.

Uređenjem ove lokacije, obilježavanjem ulaza na tematsku stazu prema masliniku “Kolač” na putu odabralo staro stablo masline i obilježilo kao “Spomen stablo”. Poveznica je to na Projektne aktivnosti “Stvaranja brenda maslinovog ulja otoka Lastova” koji je u završnom dijelu genetske obrade autohtonog sortimenta pokazao “Jedinstvenost” obrađenih vrsta. Slijedom toga istražene sorte potrebno zaštititi, uvrstiti u Registar RH u Vodnjanu. Ujedno na ovoj lokaciji odabrati će se jedna površina, pod upravom Udruge, pogodna za uspostavu Registra zaštićenoga sortimenta maslina otoka Lastova.

Relevantnost

Na otoku Lastovu poljoprivredna djelatnost svela se na mala OPG-a, te vrlo mali broj privatnih proizvođača koji su se na tržištu održali na način da su svoje probleme rješavali sami. Postojanjem želje i volje uprave i članova Udruge, koji svojim dobrovoljnim radom i zalaganjem doprinose provedbi započetih projekata nastoji se održati pozitivan trend povećanja obrade zapuštenih poljoprivrednih površina, uglavnom restrukturiranjem starih maslinika. Projektnim aktivnostima, te uključivanjem stručnjaka i znanstvenika u projekte nastoji se tradicionalno maslinarstvo, u pozitivnom dijelu zaštititi, a u djelu modernizirati uz uvažavanje posebnosti autohtone – kasne vrste masline, koju je vrlo teško uklopiti u današnje standarde, bez provođenja znanstvenih analiza. Kulturni krajolici, obrasli su u šumu i makiju, slijedom zapuštenosti od više desetljeća od kako je iseljavanjem otok višestruko smanjio broj stanovnika. U sadašnjem trenutku, poljoprivrednicima
postoji veliki problem, ne riješeno zemljišno-knjižno vlasništvo, upravo zbog spomenutoga razloga. Riješeno zemljišno – knjižno stanje, podloga je svim investicijama, a poglavito onim za koje se mogu ostvariti aktualne mjere potpora. Male površine, zbog toga su napuštene, uz rubne dijelove, predstavljaju prijetnju i otežanu obranu od šumskih požara – u ovom projektu nalaze se na atraktivnom dijelu uz mjesto Lastovo.

Zajedničkim radom, osmišljavanjem Tematske staze, povezale bi se sa starim maslinikom “Kolač” i činile bi skladnu cjelinu.

Metodologija

Za prvu razinu projektnih radnji na natječaju “Zeleni pojas” INA d.d. ostvarili smo donaciju na dijelu proračuna projekta koji se provodi partnerskom organizacijom “Komunalac d.o.o. koja je osnovana od strane Općine Lastovo, u 100% udjelu.
Ovim radnjama predviđene su aktivnosti krčenja krajobraza između dvije asfaltne ceste, proboj pješačkog puta u dužini od 300 m planiranim akcijama uz sudjelovanje volontera, dobrovoljaca i članova udruge.

Uz sudjelovanje JU “Parka prirode Lastovsko otočje” pruženim pismom podrške za sudjelovanje djelatnika u provođenju aktivnosti čišćenja krajobraza.
Planirano provođenje 10 volonterskih dana aktivnosti x 6 sati rada – izvršitelja 10 u svakoj od akcija.

Temeljem partenrstva u Projektu od strane “Komunalac” d.o.o. vršile bi se radnje uređenja, rekonstrukcije urušenih suhozida na dionici cca 200 m puta, izgradnja stepenica – pristupa izlaza na asfaltnu cestu, u gornjom dijelu i odvoza nakupina materijala.

Nakon uređenja, a po nabavi postavile bi se klupe na pogodnom dijelu staze, koševi za smeće, vrata na crkvici Sv.Ilije čije je dvorište preljepi vidikovac, a koja oštećena posljednjim šumskim požarom, prije 10 godina, nisu u funkciji.
Na ulaznom dijelu uz cestu nakon izgradnje stepenica postavila bi se info – ploča, skicom puta kroz maslinik s jedne strane, a s druge – ulice u mjestu Lastovu s obilježenim gospodarskim subjektima kojima bi šetači mogli degustirati, kupiti poljoprivredne proizvode.

Opisane aktivnosti imaju dodirnu točku s projektnim radnjama “Stvaranja brenda maslinova ulja otoka Lastova” (obilježavanjem spomen stabla – prigodno uređenje; lokacija čestice i uređenje Registra Udruge), za ove aktivnosti predviđena financijska sredstva proračunom rečenog Projekta.

Održivost

Nakon završenih projektnih aktivnosti, u slijedećim godinama održavati , te zajedničke akcije u cilju održavanja stupnja uređenja okoliša.
Time ukazati i doprinijeti poboljšanju potrebe zajedničkoga rada na poslovima koji ne služe samo pojedincu niti jednoj zasebnoj organizaciji, a koje zasigurno pojedinac ne može niti pokrenuti ni obaviti sam.

Jačati međuinstitucionalnu suradnju na svim razinama, kako na nivou lokalne zajednice tako i na drugim višim razinama.
Povezati potrebe pojedinaca, animirati i promovirati poljoprivredu kroz turističku djelatnost. Prezentirati poljoprivredu i poljoprivredni proizvod na najbolji mogući način.

Također u prilog nam idu znanstvene objave dr. sc. prof. Tatjane Klepo u kojim navodi (Časopis Maslina – 2014) – da je destinacija Lastovskih maslina jedna od najstarijih u svijetu na Hrvatskom koridoru “Lunj (otok Pag) – Hvar – poluotok Pelješac – Lastovo. Svakako da nam objavljena znanstvena činjenica daje za nadu da će u budućnosti na ovom maslinarskom putu šetati brojni posjetitelji željni lijepih priča, krajobraza i okusa.


Zahvaljujemo svim pokroviteljima i partnerima© 2014 — 2023 Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo
Web dizajn i fotografija: Stjepan Tafra. Izjava o privatnosti.